Wat houdt het in?

Deze dynamische schietsportdiscipline combineert zuiverheid, kracht en snelheid, waarbij het veilig hanteren van het wapen voorop staat. Daartoe zijn een aantal regels opgesteld die internationaal gelden. 
In Nederland wordt onder auspiciën van de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) een groot aantal wedstrijden georganiseerd. Zowel landelijke wedstrijden, die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap als Internationale wedstrijden. Via de website van de NPSA is hierover meer informatie te verkrijgen.
Voordat men aan wedstrijden mag deelnemen, krijgt men verplicht een dag opleiding, die wordt afgesloten met een soort examen. De zgn. "Drill".

De NPSA is lid van de wereldwijde organisatie die speciaal voor het parcours-schieten is opgericht: de "International Practical Shooting Confederation" (IPSC). In het motto van de IPSC zijn de belangrijke elementen van het parcours-schieten terug te vinden: DVC = "Diligentia, Vis, Celeritas" oftewel: zuiverheid, kracht en snelheid. Meer dan 60 landen zijn aangesloten bij de IPSC. De officiële Europese en Wereldkampioenschappen vinden plaats onder toezicht van de IPSC.
Nadere informatie over de IPSC is terug te vinden op http://www.ipsc.org/

Bij het parcours-schieten moet de schutter een evenwicht proberen te vinden in de drie onderdelen van het genoemde motto DVC.
De doelen bestaan in het algemeen uit papieren schijven (75 cm bij 45 cm) met een bepaalde puntenverdeling of stalen platen (doorsnede 20 cm) of pepper-poppers. Deze worden op afstanden variërend van 1 tot 45 meter opgesteld (overigens: 45 meter is erg uitzonderlijk, meestal gaat men tot 15 meter, met 25 meter als uitzondering). Een wedstrijd bestaat uit verschillende opstellingen (zgn. stages), waarbij het aantal schoten kan variëren tot maximaal 32. Er wordt verschil gemaakt in short-courses (speed-shoots), medium courses en field courses. 
Bij elke stage wordt de tijd opgenomen en aan het eind van de stage wordt het totaal aantal punten gedeeld door de gebruikte tijd, waardoor men een factor krijgt. De schutter met de hoogste factor krijgt het maximaal aantal te behalen punten op de betreffende stage, de punten van de overige schutters worden hier procentueel aan gerelateerd. Van alle stages worden per schutter de punten geteld en degene met de meeste punten is winnaar.
Er wordt in verschillende divisions (categorieën) geschoten, o.a. Open, Standaard, Modified, Revolver etc.


Parcours-schieten bij E&L

Een tiental schutters van E&L hebben inmiddels in zgn. NPSA-licentie gehaald en nemen regelmatig deel aan diverse wedstrijden.
De accommodatie van E&L is niet geschikt voor volledige training, wel kunnen onderdelen worden geoefend. Derhalve traint deze groep regelmatig elders om zich te bekwamen in deze tak van de schietsport.