Medeschutters: Hierbij het jaarlijkse verzoek tot contributiebetaling.

Betaling kan geschieden door overschrijving naar het onder deze vermelde banknummer.
Er kan niet meer aan de bar betaald worden, ook niet per pin (aangezien bij een pinbetaling geen naam wordt vermeld).
Er zal een factuur worden aangemaakt in mijn.markxman.nl ,dit vanwege de automatische verwerking.

ATTENTIE: de ALV heeft besloten de contributie gelijk te houden.Regeling/termijnen

In het kort nog even de regels zoals die door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld:
de contributie dient uiterlijk 31 januari 2023 voor minimaal de helft te zijn voldaan. Het resterende deel dient uiterlijk 31 maart 2023 te zijn voldaan.

Overigens: u ontvangt geen extra verzoek in geval van deelbetalingen en u dient zelf te zorgen voor correcte en tijdige betaling van het resterende deel; de leden die vóór 15 januari 2023 de gehele contributie ineens voldoen, mogen € 10,00 in mindering brengen; bij overschrijding van één der gestelde termijnen wordt de contributie met € 25,00 verhoogd;

Contributiebedragen voor het jaar 2023:

Basiscontributie seniorleden (tussen de 18 en 65 jaar) € 235,00.
Gezins-, junior- en 65+ -lid contributie € 195,00.
Korting bij betaling ineens vóór 15 januari 2022 € 10,00.

Hogere contributie (“ toeslag”) bij te late betaling/overschrijding termijnen € 25,00.
Leden die reeds bij een andere vereniging KNSA hoofdlid zijn en dit wensen te blijven, krijgen een reductie op de contributie.
Voor seniorleden (18-65 jr) is deze reductie € 35,00 (contributie is dan € 200,00), voor de overige € 15,00 (contributie is dan € 180,00).

Hiertoe dient een kopie van de KNSA-pas te worden overlegd waaruit dit hoofdlidmaatschap blijkt.

Wanneer betaling in één of twee termijnen op problemen stuit, kan in overleg, een regeling getroffen worden.


Met vriendelijke groet,

Han Stoeten,
penningmeester


ING NL26 INGB 0003 2605 95 t.v.n. SV voor Enschede en Lonneker o.v.v. het lidmaatschapsnummer