Slide background

RFID Radio frequency identification

Dit toverwoord is vaak gevallen tijdens het in gebruik nemen van het automatische schietbeurtregistratiesysteem (een hele mond vol).
RFID is een systeem waarmee een ontvanger (reader) een kaartje, sleutelhanger, sticker kan herkennen en daarna koppelt met het in de computer opgeslagen gegevenskaartje van bijbehorend lid.
Je pasje is dus eigenlijk niets anders als een uniek, herkenbaar nummer.
Op de computer wordt bijgehouden wat bijbehorend lid aan handtekeningen heeft verzameld én hoe vaak hij heeft geschoten in een bepaalde periode.

Omdat dit pasje ook de mogelijkheid geeft om een aanwezigheid te registreren is er een tweede deur gemaakt die alleen te openen is indien er contact wordt gemaakt met het pasje.
Op deze manier maken we het ongenode gasten een heel stuk moeilijker om brutaalweg de vereniging binnen te lopen en er gevoelige informatie op te doen.
Omdat bijna alle leden inmiddels een pasje hebben zit deze deur dicht en zal er aangebeld moeten worden door bezoekers én door leden die hun pasje vergeten zijn.

Natuurlijk kun je met ander lid mee naar binnen lopen of indien de deuren naar ons "terras" openstaan de toegangscontrole omzeilen.
Doorgaans zal niemand daar wat van zeggen.
Alleen: zonder pasje mag er niet met vuur geschoten worden.
De baancommandant is dan n.l. niet in staat om te beoordelen of de desbetreffende schutter toegestaan werd om met vuur op zolder of in de kelder te mogen schieten.
Met pasje maar zonder de registratie bij de tussendeur mag er wel worden geschoten, maar de schietbeurt kan niet worden geregistreerd.

De vroegere handtekening op het lidmaatschapskaartje is vervangen door een vinkje wat in beeld komt zodra vóór het schieten het pasje langs de reader van de pc gehaald wordt.
De baancommandant ziet dus op het beeldscherm of het lid mag schieten met het wapen wat hij bij zich heeft.
Nadat het lid zijn schietbeurt heeft gemaakt moet nogmaals het pasje langs de reader gehouden worden en kan de baancommandant middels een speciaal "bc-pasje" de beurt registreren.
De baancommandant bepaalt dus of het betreffende lid zijn schiet beurt heeft "verdiend".
Wettelijk is nooit vastgelegd waaraan een schietbeurt dient te voldoen, de verantwoording ligt bij het gezonde verstand van de baancommandant.

Veel gehoorde vragen:

V: Bestaat de escapekaart dan nog wel?
A: Wel om te mogen schieten, de beurt wordt echter niet geregistreerd.

V: De monitor geeft "dubbel" aan vóórdat ik geschoten heb.
A: Geeft niet, de reader was sneller dan je pasje, de beurt wordt wél 1x geregistreerd (per 24 uur = wettelijk)

V: Ik heb een schietbeurt gemaakt maar kan het beneden nog niet zien op de pc
A: De pc vergist zich niet maar heeft telkens wel even de tijd nodig. Probeer het later nog eens.

V: Ik heb mijn pasje verloren of ben hem een beetje kwijt.
A: Nieuw pasje laten maken kost € 10.-

V: Als ik mijn pasje kwijt ben zijn dan ook de schietbeurtgegevens weg?
A: Nee, op het pasje zelf staan geen gegevens, behalve de gedrukte.

V: Moeten reguliere bezoekers (niet-leden) ook een pasje hebben/kopen?
A: In principe krijgen bijvoorbeeld familieleden die regelmatig onze kantine bezoeken een bezoekerspas.

V: Wat moet ik doen bij een computerstoring?
A: Dienstdoende piketman waarschuwen en handmatig de schietbeurten invullen op een baancommandantlijst

Omdat er tijdens de ingebruikname best wel een paar fouten zijn komen bovendrijven en de toegangscontrole af en toe hapert
wordt er indien nodig soms gelijktijdig -of in plaats van- met de handgeschreven baancommandantenlijst gewerkt.
We hopen natuurlijk dat gaandeweg het nieuwe systeem vlekkeloos gaat functioneren.

E en L mag zich gelukkig prijzen met een controlesysteem zoals het nu gebruikt wordt.
Het is vooralsnog één van de hoogstgewaardeerde verbeteringen voor de toch al onder vuur liggende schietsport.
Ook de screening en intake van nieuwe leden is verscherpt.
Voorvallen als Alphen ad Rijn en Noorwegen hebben hier rechtstreeks mee te maken.

100% waterdicht is ook dit systeem niet, we hopen dat leden alert blijven op verdachte situaties en personen.
De vanzelfsprekende gemoedelijkheid rond het lidmaatschap zoals we dat gewend waren heeft een aantal forse deuken opgelopen.

De veelgehoorde kreet "het is er allemaal niet leuker op geworden" is helaas een terechte conclusie.
We dienen ons echter wel te beseffen dat een verhardende maatschappij de vereniging en de schietsport dwingt om ons tegen een totaalverbod te uuh ....."wapenen"

Wim Arentz.