Slide background
Tijdens de nieuwjaarsborrel op 7 januari is Gerhard Dickman gehuldigd door de BTLS. Gerhard is meer dan 50 jaar actief lid van de Bond Twentse Luchtschiet Sport.