Slide background
Medeschutters: Hierbij het jaarlijkse verzoek tot contributiebetaling voor het jaar 2020. Betaling kan geschieden middels overschrijving op één van de onder aan deze brief vermelde banknummers of contant aan de bar onder vermelding van lidnummer.

Het verzoek van de penningmeester is om niet aan de bar te pinnen. Dit vanwege het vele uitzoek werk dat dit teweeg brengt, de bedragen komen dan als totaal per maand binnen en zijn niet meer terug te voeren op individuele betalingen.

ATTENTIE: de ALV heeft besloten de contributie gelijk te houden.

Klik hier voor de contributiebrief 2020