Erkenning voor los kruit vereist bij eerstvolgende verlenging!

HERLADERS ATTENTIE!!

Het bestuur wil jullie graag wijzen op het volgende: Erkenning voor los kruit vereist bij eerstvolgende verlenging CWM 2015 in verband met Wecg: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 voor het voorhanden hebben van los kruit een erkenning is vereist. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg).

Zie bijgevoegde brochure en formulier. Nadere info ook in het blad Schietsport en op de KNSA site

 

Namens het bestuur Herman Buunk, penningmeester 

Download: