Mededelingen van het bestuurBeste leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar op 4 januari 2016 vanaf 19:30 uur.
We hopen jullie in grote getalen te mogen begroeten.
Tijdens deze Nieuwjaars borrel zullen de winnaars van de interne competitie bekend gemaakt worden

Tweede kerstdag is de vereniging gesloten. (omdat 2e kerstdag op een zaterdag valt)

De open dag voor 2016 gaat plaatsvinden op zaterdag 16 april, noteer dit vast in de agenda!

Voor een groot aantal leden zal het volgende niet van toepassing zijn, en is dit reeds bekend, echter is het noodzakelijk gebleken om het nogmaals te vermelden:
in 2012 is het volgende afgesproken voor de baancommandanten die het herhaaldelijk laten afweten:
bij 1e afwezigheid - extra inhaalbeurt
bij 2e afwezigheid - gesprek met het bestuur
bij 3e afwezigheid - boete van € 50,--
Bij het niet betalen van de boete wordt men geroyeerd volgens art. 6 van het algemeen reglement.

Gemiddeld wordt een lid 3 tot 4x per jaar opgeroepen als baancommandant. Het kan een keer vaker zijn, het kan een keer minder zijn.

Zijn er leden die door de week nog tijd en zin hebben om de vereniging een handje te helpen met hand- en span diensten, dan horen we dat graag.
(zoals schilders, timmerlieden, elektriciens, etc)


Namens het bestuur,

Christa v D