Jubilieum, Gerard Dickman 50 jaar lid en vrijwilliger van E&L

Gerhard in 1966

Jubilieum, Gerard Dickman 50 jaar lid en vrijwilliger van E&L !

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2016 ontving Gerhard Dickman ter ere van zijn 50 jarig lidmaatschap van E&L het jubileum speldje, uit handen van onze voorzitter de heer Borrel.
50 jaar bij E&L, hoe is dat zo gekomen? In een vraaggesprek met de jubilaris, onder het genot van een taartje, staan we stil bij 50 jaar ontwikkeling in de schietsport en hoe hij dit als sportschutter heeft ervaren.

Tijdens zijn militaire dienstplicht als artillerist, maakte Gerhard voor het eerst kennis met het schieten. Naast het artillerie geschut heeft hij in dienst geschoten met diverse handwapens, waaronder zijn persoonlijk wapen de M1 karabijn. De interesse voor de schietsport was gewekt. Na zijn diensttijd ging Gerhard werken in de houthandel. Op het werk kwam regelmatig een vertegenwoordiger over de vloer, die een opvallend speldje op zijn colbert droeg. Gerhard kwam hierover in gesprek en de vertegenwoordiger vertelde hem dat hij lid was van de toenmalige schietvereniging de Roos uit Lonneker. Wat Gerhard onmiddellijk aansprak was het schieten als sport, maar ook dat de schietvereniging goed was voor je sociale contacten en het trainen van je concentratie. Hij vroeg aan de vertegenwoordiger of hij ook lid kon worden van deze schietvereniging in Lonneker. Deze heeft vervolgens de vraag voorgelegd aan zijn bestuur. 14 dagen later kreeg hij het antwoord dat dit niet kon omdat hij niet in Lonneker woonde en vrijgezel was! Over andere tijden gesproken....

"Bin ie van Dickman?"
De man vertelde hem dat er ook een schietvereniging in Enschede was waar men op maandagavond in het Parkhotel bij elkaar kwam om te schieten. Vervolgens is Gerhard op een maandagavond in 1966 het Parkhotel binnengestapt en heeft aldaar gevraagd of hij lid kon worden. Er werd hem verteld dat hij geïntroduceerd moest worden om lid te kunnen worden. Een aantal heren hadden meegeluisterd en een zekere heer van Egteren vroeg: "Bin ie van Dickman en is oe va die aannemer?". "Ja", zei Gerard, "dat klopt". Waarop de heer van Egteren zei: "Noe, dan wil ik oe wa introduceren". De heer Mandenmaker kende Gerards' vader ook en het probleem van de introducee was opgelost. En zo werd Gerhard op zijn 26e lid van de Schietvereeniging voor Enschede en Lonneker. Een schietopleiding kende men in die tijd niet, hij moest met een luchtgeweer 'die zwarte dingen op de kaart raken'. Gerhard had al ervaring met schieten in militaire dienst opgedaan en vond het direct leuk. Zijn eerste wapen was een luchtgeweer.

Van Parkweg naar Biljartpaleis
De schietvereniging bouwde op de maandagavond 4 banen van 12 meter met handtransport (waarvan 2 lucht banen) en moest deze aan het einde van de avond weer afbreken, zodat de zaal weer voor andere doeleinden kon worden gebruikt. De vereniging bestond in die tijd uit 20 a 25 leden. Iedereen was dus eigenlijk vrijwilliger, de banen moesten immers worden opgebouwd en weer afgebroken. Na het schieten op de maandagavond ging men vaak nog onder het genot van een drankje een potje Zwikken (kaartspel). Toen al had de heer Mandenmaker een fles citroen jenever en tonic achter de bar staan, een voorloper van de beroemde Dickman-Speciaal! Op een maandagavond arriveerde Gerhard bij het Parkhotel waar alle leden letterlijk op straat stonden. Het bleek dat SV-E&L niet meer welkom was. Na een renovatie van de 'schietzaal' was men bang dat er in het nieuwe behang geschoten zou worden. Toen is bij gebrek aan een schietlocatie besloten om iedere maandagavond te gaan kaarten en biljarten bij Biljartpaleis Stokkers. Daar heeft Gerhard het biljarten geleerd. E&L was bijna een biljartvereniging geworden. Na driekwart jaar niet te hebben geschoten werd een nieuwe schietlocatie gevonden in de textielschool aan het Ruyterplein. Hier kon men gebruik maken van een lokaal met een lengte van 15 meter. Daar konden de 4 banen opnieuw worden opgebouwd en werd er zelfs een kantine-hoekje ingericht. Na 4 jaar werd deze plek verruild voor de bovenverdieping van huidige locatie aan 't Sander. De benedenverdieping werd gehuurd door Aquarium Speciaalzaak Veldhuis.

Bestuurslid 1976-1995
Bokaal ter herinnering aan het bestuurslidmaatschap van Gerhard 1976 -1995
In 1976 werd Gerhard bestuurslid en kreeg als aandachtsgebied het organiseren van wedstrijden. Het klussen ging uiteraard ook gewoon door. Zo kon in 1980 na de paralympics op het Papendal te Arnhem een aantal materialen, waaronder telmachines, transporteurs e.d. worden overgenomen. Deze werden door vrijwilligers waaronder Gerhard in het pand aan t' Sander geïnstalleerd. Na vertrek van Veldhuis werd ook de benedenverdieping gehuurd en ingericht. In 1995 stopte Gerhard als bestuurslid, maar de werkzaamheden als vrijwilliger, zoals het klussen en het (mede-)organiseren van wedstrijden is tot op heden doorgegaan. Sinds 2001 helpt Gerhard ook met de schietopleiding van E&L op woensdagavond. Gerhard is inmiddels 75 jaar en traint nog steeds met veel plezier en schiet regelmatig wedstrijden.

Toekomst
Als laatste wil Gerhard nog graag meegeven dat hij het belangrijk vind, dat er voldoende aandacht aan de jeugdschutters wordt besteed. E&L moet zich hier ook in de toekomst voor blijven inzetten. De jeugd heeft immers de toekomst!

Gerard bedankt !!!!

Gerhard in 2016


Nog een paar leuke Gerhard weetjes:

 • Gerhard is sinds 1966 tevens lid van de BTLS.
 • Zijn eerste wapen was een Diana luchtgeweer en zijn eerste vuurwapen was een Anschutz standaard klein kaliber geweer.
 • Begin jaren zeventig zag Gerhard tijdens een BTLS wedstrijd een luchtpistool en kon deze toen overkopen. Bij E&L mocht men echter niet met pistool schieten, ze waren immers een schietvereniging voor geweer! Op aandringen van Gerhard is er tijdens een bestuursvergadering toch besloten ook luchtpistolen toe te staan.
 • Bij zijn eerste verlofaanvraag in 1967 op het politiebureau aan de Heurne werd aan hem gevraagd of hij wel toestemming had en werd ter plekke de voorzitter van E&L gebeld die aan de overkant van het politiebureau werkzaam was. Die zei dat alles akkoord was en zijn verlof was een feit.
 • Het aantal wapens was in die tijd vrij en een kluis niet verplicht.
 • Overigens heeft Gerhard geen moeite met de strengere wetgeving van de laatste jaren, dit houdt immers de mensen met verkeerde bedoelingen buiten de deur.
 • Gerhard schiet met lucht, klein en groot kaliber.
 • Gerhard zegt dat vrouwen waarschijnlijk beter schieten dan mannen.
 • Gerhard schiet nog steeds wedstrijden.
 • Gerhard is sinds 2001 ook lid van schietvereniging SDVV in Almelo, waar hij uiteraard ook vrijwilliger is.
 • Zijn lidnummer bij de KNSA zit in de 1300 reeks (laag dus).