Algemene ledenvergadering 2018
Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op

28 mei 2018 aanvang 20:00

Punten van belang die u eventueel wilt inbrengen in de vergadering
dienen uiterlijk doch voor 21 mei 2018 en minimaal door 10 leden ondertekend
in het bezit te zijn van het secretariaat van de vereniging.Namens het bestuur met vriendelijke groet,

secretaris SV Enschede en Lonneker