Slide background

21 januari 1958 - Gerrit Jan van Heek Jr.
Openingsschot Nationale 12 meter wedstrijden in het Parkhotel

Op 10 mei 1900 werd de Schietvereeniging voor Enschede en Lonneker opgericht, voortkomend uit een soort burgerbescherming de zgn. Volksweerbaarheid.

De eerste voorzitter had voor Enschede een bekende naam: Van Heek. De vereniging had bij oprichting 190 vaste leden en 62 aspirant-leden. Er werd toen geschoten op een baan in het Twekkeloscheveld. De contributie bedroeg f 1,50.

Het eerste jaar werd gekenmerkt door een conflict omtrent het al dan niet schieten op zondag. Dit heeft er toe geleid dat aan het eind van het eerste jaar er nog 86 leden en 21 aspirant-leden overbleven.

In de jaren '20 van de vorige eeuw werd de schietlocatie verplaatst naar de Schietbaanweg.
Na de oorlog werden de schietoefeningen gehouden in het Parkhotel in Enschede en op diverse militaire en politie-schietbanen.

In 1971 werd een nieuw onderkomen gevonden in de oude textielschool aan de van Galenstraat tegenover het voormalige ziekenhuis Stadsmaten.
De vereniging kreeg in 1975 de beschikking over een deel van de huidige accommodatie aan het Sander. In 1980 kwam het gehele pand ter beschikking van de vereniging en sinds 1989 is de vereniging eigenaar van het pand.

In het fotoalbum vind je verschillende oude documenten, foto's en krantenknipsels van de vereniging.