Slide background

Wie kan er lid worden van onze schietsportvereniging?

In principe kan iedereen lid worden van onze vereniging zolang men niet in aanraking is gekomen met Justitie vanwege het plegen van geweldsdelicten, diefstal en/of vernieling. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 16 jaar. Meer informatie hierover in het stukje regelgeving op onze website.

Interesse in de schietsport?

Je dient je vooraf éénmalig aan te melden per e-mail (contactformulier) via deze site met een duidelijke vermelding van naam, voorletters en geboortejaar.
Daarna kom je een keer langs op de 1e woensdagavond van de maand (behalve op feestdagen), rond de klok van 19.45 uur. Hiervoor is uitdrukkelijk de eerste woensdag van de maand gereserveerd.
Wie na 20.00 uur binnenkomt zal doorgaans gevraagd worden op een andere woensdag terug te komen. 
Je krijgt een een kennismakingsgesprek met een bestuurslid daarna een rondleiding en indien de baan-/instructeurbezetting het toelaat de mogelijkheid om kennis te maken met vooralsnog luchtgeweer en/of pistool. 

Er dient een geldig legitimatiebewijs* te kunnen worden getoond, waarvan tevens een kopie bewaard zal blijven. Om veiligheidsredenen is het voldoende beheersen van de Nederlandse taal eveneens verplicht.

Bij een eerste bezoek aan onze vereniging dient er een bezoekersformulier te worden ingevuld.
U kunt dit formulier invullen in onze kantine, onder genot van een kop koffie.

* geldig Nederlands paspoort of id-kaart , (een verblijfsvergunning of rijbewijs geldt niet als legitimatiebewijs)


Wat kost het lidmaatschap?

Entreegeld (eenmalig) € 100,-

Contributie op jaarbasis (2019):
voor volwassen (hoofd)leden € 235,-
voor 65+ leden, jeugd tot 18 jaar en gezinsleden € 195,-

Voor betaling van de contributie gelden de volgende regels: uiterlijk 31 januari van het contributiejaar dient minimaal de helft te zijn voldaan, het resterende deel uiterlijk 31 maart.

Bij overschrijding van deze termijnen wordt de contributie € 25 hoger.

Bij betaling uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het contributiejaar mag € 10 in mindering worden gebracht.

Valuta datum bijschrijving op de rekening van de schietvereniging is bepalend. Teneinde discussie achteraf te voorkomen zal strikt de hand aan deze termijnen worden gehouden.

De contributiebrief 2019 is hier te downloaden.

Rechten en plichten

Iedere schutter mag op verenigingsavonden gebruik maken van de accomodatie en wapens van de vereniging. Hierbij mag worden verondersteld dat de schutter zorgvuldig met de eigendommen van de vereniging omgaat.

Elk schutter kan 2 tot 3 keer per jaar opgeroepen worden om als baancommandant op te treden. Op deze wijze worden mede-schutters in staat gesteld om de schietsport te beoefenen, want bij SV E&L is het niet toegestaan om zonder baancommandent te schieten. Een lid kan pas opgeroepen worden als baancommandant vanaf het moment dat de schietopleiding doorlopen is. Uiteraard is het mogelijk om aan te geven op welke dagen men wel/niet baancommandant kan zijn.

Verder wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij ook andere "klusjes" binnen de vereniging opknapt. Als iedereen dit doet dan geldt: "vele handen ....".

Ook wordt van elke schutter verwacht dat hij/zij tijdig de verschuldigde contributie voldoet.

Uiteraard dient iedere schutter zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement te houden.