Deze discipline bestaat uit het schieten op een LP -kaart op 10 meter. Men staat geheel vrij, d.w.z. men mag niet tegen de rand van de schietstand leunen ter stabilisatie. Er wordt met verschillende typen wapens geschoten zoals veergespande zuigerwapens en gasgestuurd met CO2 ofwel koolzuurgas. De vereniging beschikt over zowel links- als rechtshandige luchtwapens, zodat iedere deelnemer de mogelijkheid heeft om deze discipline onder de knie te krijgen. Er wordt voornamelijk in staande houding geschoten.

 

Men reageert vaak lachend als het gaat om luchtdisciplines, maar de kunst van het sportschieten ontstaat juist hier. Als men het luchtschieten niet beheerst dan ontbreekt de basis voor een succesvolle carriere in deze sport door gebrek aan kennis en techniek. Onze vereniging kent steeds meer dames welke deze edele sport gaan beoefenen. En vaak overtroeven de dames de heren in een persoonlijk duel. Een stimulans voor beiden om de wapens ter hand te nemen om tot een eervol vergelijk te komen. E&L stimuleert deze gezonde drang tot competitie. Dit is de bron van vulling voor de medaillekasten.

Je kunt bij ons NIET met zgn. airsoft wapens schieten.