Slide background

Koop en vervoer van wapens en munitie vanuit het buitenland.


Als u als verlofhouder munitie of wapens betrekt vanuit het buitenland dan moet u er zelf voor zorg dragen dat u een consent van in- of uitvoer aanvraagt.
Dit kunt u doen bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer van de Douane te Groningen welke op haar beurt een onderdeel is van de Belastingdienst.

Adresgegevens zijn :
Postadres: Postbus 30003, 9700 RD GRONINGEN
Bezoekadres: Kempkensberg 12, 9722 TB in Groningen
Doorkiesnummer: 088-1512122

Verder willen wij u er nogmaals met klem op attenderen dat indien u als verlofhouder en als
lid van Schietvereniging E&L hier anders dan volgens de wettelijke richtlijnen mee om mocht
gaan u risico loopt om uw verlof en het lidmaatschap kwijt te raken.
Wij als bestuur van Schietvereniging E&L zullen bij constatering van deze overtreding binnen
onze faciliteiten ( gebouw en parkeerplaats ) onverwijld overgaan tot melding bij Bijzondere
Wetten en u per direct het lidmaatschap ontnemen en als lid royeren.

Het bestuur van Schietvereniging E&L.


Op de website van de overheid vindt u een verdere toelichting over de Wet Wapens en Munitie (WWM).
Meer info over het consent: Consent aanvragen