Slide background

Vereniging voorlopig gesloten!

N.a.v. de aanvullende corona-maatregelen door de regering, heeft het
bestuur besloten de vereniging voorlopig te sluiten.
Uitzondering hierop zijn de schietopleiding en introductie op
woensdagavond. Die gaan in sterk aangepaste vorm en met strenge
naleving van de regels voorlopig wel door.