Verenigings-adres:
't Sander 43c

Let op: GEEN post verzenden naar het verenigingsadres, hiervoor ALTIJD de postbus gebruiken!

Niet te gebruiken bij afmeldingen voor de schietopleiding!!!!!


Correspondentie-adres:
Postbus 2131
7500 CC
Enschede

Contactformulier