Slide background

Vereisten aanvraag 1e verlofLeden die hun 1e verlof aanvragen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen cq een aantal 
gegevens te overleggen bij die 1e aanvraag.

Het betreft:


 Wat  Hoe/in welke vorm 
De aanvrager dient een half jaar aspirant lid plus een
jaar lid te zijn, dit gerekend vanaf aanvangsdatum
lidmaatschap. Deze wordt bepaald door afgifte datum
aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag
Tonen ledenpas
De aanvrager dient een jaar lid te zijn van de KNSA Tonen KNSA pas
De aanvrager dient minimaal 18 schietbeurten
afgelopen jaar tot datum aanvraag te hebben
verschoten. Een groter aantal is beter.
Uitdraai registratie aanvragen bij het bestuur.
De aanvrager dient minimaal aan 5 (interne)
wedstrijden te hebben deelgenomen
Info aanvragen
Akkoord verklaring Schietschool  Betreffende formulier door
Schietschool laten accorderen
Gegevens wapen Informatie van de verkoper
Gegevens verkoper  Particulier: verlof nummer
Wapenhandel: erkenning nummer
1e jaar alleen klein kaliber Conform in zgn fase 1 vallende
wapens. Zie lijst op prikbord
Welke discipline Aangegeven dient te worden welke
officiële KNSA discipline beoefend
gaat worden met het betreffende
wapen

 


Met deze gegevens kan de aanvrager zich wenden tot het bestuur op verenigingsavonden. Handig
om vooraf even af te spreken wanneer de zgn WM3 kan worden ingevuld voor de aanvraag.
Attentie: indien niet alle vereisten wordt voldaan, zal de aanvraag niet in behandeling worden
genomen.

Download het WM3 formulier 
- pagina 1 is thuis in te vullen en uit te printen
- pagina 2 kan op de vereniging gevraagd en ondertekend worden

Het Bestuur SV voor Enschede en Lonneker