Aanvraag 1e verlof

Vereisten aanvraag 1e verlofLeden die hun 1e verlof aanvragen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen cq een aantal 
gegevens te overleggen bij die 1e aanvraag.

Het betreft:


-  Wat  Hoe/in welke vorm 
- De aanvrager dient een half jaar aspirant lid plus een
jaar lid te zijn, dit gerekend vanaf aanvangsdatum
lidmaatschap. Deze wordt bepaald door afgifte datum
aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag
Tonen ledenpas
- De aanvrager dient een jaar lid te zijn van de KNSA Tonen KNSA pas
- De aanvrager dient minimaal 18 schietbeurten
afgelopen jaar tot datum aanvraag te hebben
verschoten. Een groter aantal is beter.
Uitdraai registratie aanvragen bij Wim
Arentz of Pieter Jan Horn
- De aanvrager dient minimaal aan 5 (interne)
wedstrijden te hebben deelgenomen
Info Robin vd Graaf
- Akkoord verklaring Schietschool  Betreffende formulier door
Schietschool laten accorderen
- Gegevens wapen Informatie van de verkoper
- Gegevens verkoper  Particulier: verlof nummer
Wapenhandel: erkenning nummer
- 1e jaar alleen klein kaliber Conform in zgn fase 1 vallende
wapens. Zie lijst op prikbord
- Welke discipline Aangegeven dient te worden welke
officiële KNSA discipline beoefend
gaat worden met het betreffende
wapen

 

Download:
Met deze gegevens kan de aanvrager zich wenden tot Wim Arentz op verenigingsavonden. Handig
om vooraf even af te spreken wanneer de zgn WM3 kan worden ingevuld voor de aanvraag.
Attentie: indien niet alle vereisten wordt voldaan, zal de aanvraag niet in behandeling worden
genomen.

Download het WM3 formulier (invulbare .pdf van de KNSA website)
- pagina 1 is thuis in te vullen en uit te printen
- pagina 2 kan op de vereniging gevraagd en ondertekend worden (door o.a. W Arentz)

Het Bestuur SV voor Enschede en Lonneker