Slide background

In Nederland is in principe het bezit van alle vuurwapens verboden. Uitgezonderd zijn bepaalde antieke vuurwapens die vallen onder de vrijstelling van artikel 18 van de Regeling wapens en munitie (RWM). Dit artikel is schematisch weergegeven in het beslissingsschema vrijstelling.

* Verder kunnen er voor bepaalde groepen, zoals sportschutters, verzamelaars of jagers vergunningen worden verleend.

Daarnaast zijn ook niet-vuurwapens verboden. Niet-vuurwapens zijn onder andere diverse messen (bijvoorbeeld stiletto's), nepwapens, realistisch uitziende speelgoed- en luchtdrukwapens, stroomstootwapens en zelfverdedigingswapens (bijvoorbeeld pepperspray en traangas).

Bezoek de website van Justitie voor meer informatie over Wapens en Munitie.

De  circulaire CWM-2018 is hier te vinden (bron KNSA): CWM 2018 

Ter info: De simulatiesport Airsoft heeft niks met schietverenigingen en de schietsport te maken. Specifieke regelgeving hiervoor vindt u HIER.


VOG

Bij het aanmelden van NIEUWE leden van 16 jaar en ouder, dient het mutatieformulier altijd te worden voorzien van een (originele) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan zes maanden na afgifte door het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag).
Indien leden van de vereniging reeds over een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) beschikken, kan worden volstaan met het toezenden van een kopie van dit (geldige) verlof.

Meer informatie over de VOG vindt u HIER