De baancommandant (BC) neemt een centrale plaats in op onze Klein Kaliber zolder baan.

Niet alleen is de BC verantwoordelijk voor handhaving van een veilig gedrag der schutters, tevens kent hij /zij in geval van calamiteiten de aangewezen personen welke hulp kunnen bieden, en weet deze anders direct te bereiken.

Na binnenkomst plaatst de schutter zijn ledenpas op de kaartlezer. De baancommandant ziet vervolgens op het scherm of de schutter bevoegd is te schieten. Daarna geeft de baancommandant zijn akkoord en kan de schutter de baan kiezen voor zijn discipline.

Naast diverse brandblus-materialen is er ook hier een nood-uitgang aanwezig zodat men, mits noodzakelijk, direct het pand kan verlaten. Voor situaties van minder zware aard hebben we een Klasse B verband-doos en meestal wel een EHBO'er ter plaatse. Tot op heden hebben we hier geen gebruik van hoeven maken.